wz

SudetenJawaManschaft - stanovy klubu

Sepsáno prorokem Zippichem:


Organizace: SJM - nezávislá družina motocyklistů závislých na vůni benzínu
Nejvyšší orgán:
Velerada
Výkonný orgán:
Sjetina

Stanovy členů družiny:
a) kladný vztah k dvoutaktnímu pracovnímu cyklu
b) jízda na motocyklu vyrobeném v české kotlině do roku 1972
c) provozování motocyklů od r. výr. 1973 do roku výroby 1983 umožněno pouze podmínečně na zvláštní povolení velerady  
d) používání motocyklů nad rok výroby 1983 přísně zakázáno

Sankční ustanovení:
Kdo se proviní proti ustanovení "d" je bezpodmínečně odsouzen po dobu trvání Sjetiny k opovržlivým pohledům ostatních.

Družinové desatero (sesláno jednoho bouřlivého dne proroku Zippichovi na dvou brzdových destičkách):
1. V jednoho výrobce motocyklů věřiti budeš! (i kdyby krachnul)
2. Nevezmeš jména Jawa-Čz nadarmo!
3. Miluj stroje starého jako sebe samého!
4. Pomni, abys zimní přestávku světil!
5. Nepožádáš motocyklu bližního svého!
6. Veterána neotuníš!
7. Nepřechromuješ!
8. M2T nevliješ!
9. Za japoncem ani jiným aziatem se neohlédneš!
10. Sjetinu nepromeškáš! (ledaže bys zadřel, shořela cívka, došel benzín, upadlo kladívko, přetrhlo se lanko, praskl kroužek, ruplo těsnění, ucpala se tryska, prdla žárovka, vytekla baterka, odešel kondík, sebrali techničák...)

 

zpět na index

 

Banjokid 2004